RINGKASAN USIM SMART UNIVERSITY BLUEPRINT AL-JAMIAH AL-MUBARAKAH UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 2018-2025

https://bit.ly/smart-u-usim

RINGKASAN PELAN STRATEGIK ICT (ISP) USIM 2021-2025

https://bit.ly/isp-usim