VIDEO MAJLIS PELANCARAN USIM SMART UNIVERSITY BLUEPRINT AL-JAMIAH AL-MUBARAKAH UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 2018-2025

 

https://www.youtube.com/watch?v=DUnMLML0Qq0