Satu sesi taklimat dan perkongsian Pangkalan Data Daripada Sumber Terbuka akan diadakan oleh Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) pada hari ini 28 Jun 2021 bermula jam 2.30 petang bersama Encik Mohd Syukor Abdul, Penolong Pengarah Kanan, Seksyen Pembangunan Aplikasi Generik, MAMPU yang dijemput khas secara dalam talian. Semua dijemput hadir untuk bersama-sama mendengar seterusnya dapat lagi menambah ilmu pengetahuan sekaligus mampu mengaplikasinya. Anda semua boleh mengimbas QR code yang telah disediakan dalam poster tersebut.