POLISI / BUKU / SUMBER   RUJUKAN

Polisi  E-Pembelajaran Versi 1.8                                                                                                                        NDIL Report (JENDELA)

Polisi Perlindungan Data Peribadi Universiti Sains Islam Malaysia                                                            Risk Management in Technology

Buku Polisi  P&P  Berteraskan iNaQ                                                                                                                 The Malaysian Public Sector ICT Strategic Plan 2016-2020

Buku Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam KRISA(V1)                                                     Prof Ridza Book Chapter for UTK 2012

Dasar e Pembelajaran Negara (DePAN)

Digital Economy Report

Buku Panduan Ketua Pegawai Maklumat CIO Sektor Awam