Tarikh: 14 Februari 2022

Masa : 9.30 – 11.00 pagi

Medium : Dalam Talian (Ms Teams)

Satu sesi perkongsian berkaitan Data Dictionary Sektor Awam telah disampaikan oleh pihak MAMPU dengan kehadiran Ahli Jawatankuasa Data Raya serta kakitangan Unit CIO dan SDEC.