Satu sesi taklimat dan perkongsian Perisian Sumber Terbuka (Open Source Software) bagi Pembangunan Aplikasi Web telah dianjurkan oleh Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) pada 19 Julai 2021 oleh Encik Farid Iqbal Ibrahim, Penolong Pengarah , Seksyen Pentadbiran, Sumber Terbuka dan Teknikal (SPST), MAMPU yang dijemput khas secara dalam talian. Kehadiran terdiri daripada kakitangan CIO dan SDEC.