• Menyelaras pengurusan data untuk kegunaan Pengurusan Tertinggi membuat keputusan
  • Menyelaras hasil dapatan analisa data universiti yang diperlukan oleh pihak berkepentingan.
  • Menyelaras data di peringkat Universiti termasuk data staf dan pelajar.
  • Memantau dan membantu untuk mengesahkan pengurusan audit data.
  • Menjalankan analisa dan menyediakan laporan secara berkala berkaitan data-data universiti.
  • Melaksanakan arahan dari semasa ke semasa berdasarkan arahan pengurusan

AKTIVITI BAHAGIAN DATA RAYA (CIO)