BIL BANGUNAN JABATAN/ BAHAGIAN/ PUSAT/ PEJABAT
19 PUSAT KOMERSIL
  1. USIM ‘Alamiyyah
  2. Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU)
  3. Bahagian Audit Dalaman
  4. USIM Tijarah Holding Sdn. Bhd.
  5. Kedai Buku Penerbit USIM
  6. Koperasi Kakitangan USIM
  7. Pejabat Unit Ketua Pegawai Maklumat (CIO)