BIL BANGUNAN JABATAN/ BAHAGIAN/ PUSAT/ PEJABAT
19 PUSAT KOMERSIL
  1. USIM ‘Alamiyyah
  2. Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU
  3. USIM Tijarah Holding Sdn. Bhd.
  4. Kedai Buku Penerbit USIM
  5. Koperasi Kakitangan USIM
  6. Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
  7. Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri (PLMJI)